تعرفه‌ خدمات آزمایشگاهی
تعرفه سازمان حفاظت محیط زیست - 1394دانلود
کاتالوگ تجهیزات کنترل کیفی و آزمایشگاهی
دانلود کاتالوگ - كمپانی BERTHOLD آلماندانلود

محصولات:

تولید کننده انواع اسپکتروفتومترهای فلورسانس و لومینسانس و کمی لومینسانس و نیز سیستمهای پایش آلودگی ها. 

 

سایت شرکت تولید کننده

 

بیشتر بدانیم

دانلود کاتالوگ - كمپانی HAMILTON سوئیس آمریکادانلود

 

محصولات:

 • انواع سرنگهای هامیلتون جهت GC و HPLC در سایزهای مختلف
 • انواع سمپلرهای ثابت و متغیر ساده و دیجیتال، تک کاناله و چند کاناله با قابلیت اتوکلاو

سایت شرکت تولید کننده

 

بیشتر بدانیم

دانلود کاتالوگ - كمپانی MEMMERT آلماندانلود

 

 محصولات:

 

 • - انواع آون ها (معمولی و خلاء)، اتو كلاوها و كوره هاي آزمايشگاهي در رنجهاي دمایي گسترده
 • انواع انكوباتورهاي ميكرو پروسسور، ديجيتالي، يخچال دار و انکوباتور CO2
 •  انواع بن ماري با همزن و بن ماري شيكر دار و حمامهای آب و روغن. 
 
 

 

بیشتر بدانیم

دانلود کاتالوگ - دانلود

محصولات:

سازنده انواع ترازوهای

 • آنالیتیکی
 • آزمایشگاهی
 • و صنعتی

در رنجهای دقت گسترده و با ظرفیتهای مختلف با کارایی بالا.

سایت شرکت تولید کننده

 

بیشتر بدانیم

دانلود کاتالوگ - دانلود

محصولات:

  ارائه دهنده تجهیزات کنترل کیفی آب و فاظلاب و محیط زیست از قبیل

 • انواع فتو متر
 • اسپکتروفتومتر
 • BOD متر و انکوباتور آن

سایت شرکت تولید کننده

 

 

بیشتر بدانیم

دانلود کاتالوگ - دانلود

محصولات:

دستگاههای قابل ارائه از این کمپانی انواع

 • هات پليت
 • همزن (مغناطیسی و مکانیکی)
 • شيكر
 • هموژنايزر
 • حمام آب
 • دستگاه تقطير در خلاء (روتاری اواپراتور)
 • آسیاب

هستند. 

سایت شرکت تولید کننده

 

بیشتر بدانیم

دانلود کاتالوگ - دانلود

 

محصولات:

سازنده انواع 

 • اسپکتروفتومترهای  UV-Visible
 • فلوريمتر
 • فليم فتومتر

و دستگاهای روتین از جمله:

 •  pH متر
 •  هدايت سنج
 • اكسيژن متر
 • هات پليت استيرر

سایت شرکت تولید کننده

بیشتر بدانیم

دانلود کاتالوگ - دانلود

محصولات:

 • انواع تجهیزات پرتابل و Bench top  آنالیز آب و فاضلاب از قبیل اسپکترو فتومتر
 • هدایت سنج و TDS متر
 • pH متر
 • کدورت سنج
 • سنجش BOD ، COD و TOC
 • مولتی پارامتر .
سایت شرکت تولید کننده

بیشتر بدانیم

دانلود کاتالوگ - دانلود

 محصولات :

- دستگاههای پرتابل آنالیز آب و فاضلاب شامل PH متر، هدایت سنج، اکسیژن متر، کدورت سنج و اسپکتروفتومتر.

- تجهیزات آزمایشگاهی Bench top شامل اسپکتروفتومترهای UV-Visible ، سیستم های سنجشCOD ، BOD ، TOC و کدورت سنج.

- آنالایزرهای Online آبهای صنعتی  و آشامیدنی، پسابهای شهری و صنعتی.

سایت شرکت تولید کننده

 

بیشتر بدانیم

دانلود کاتلوگ محصولات - كمپانی BANDELIN آلماندانلود

 

سازنده انواع دستگاه ها و سیستم های التراسونیک از قبیل همزن التراسونیک و حمام التراسونیک و … 

 

سایت شرکت تولید کننده

بیشتر بدانیم

آب و فاضلاب- آزمايشات
COD - دستور كار فارسيدانلود
Standard Methods - CODدانلود
Standard Methods - BODدانلود
Standard Methods - pHدانلود
Standard Methods - TOCدانلود
آمونياك - Standard Methodsدانلود
ازت آلي - Standard Methodsدانلود
ازون - Standard Methodsدانلود
اسيديته - Standard Methodsدانلود
اكسيژن محلول - Standard Methodsدانلود
برميد - Standard Methodsدانلود
بور - Standard Methodsدانلود
پتاسيم پرمنگنات - Standard Methodsدانلود
تانن و ليگنين - Standard Methodsدانلود
چربي و روغن - Standard Methodsدانلود
دترجنت - Standard Methodsدانلود
دي اكسيد كربن - Standard Methodsدانلود
دي اكسيد كلر - Standard Methodsدانلود
سولفات - Standard Methodsدانلود
سولفيت - Standard Methodsدانلود
سولفيد - Standard Methodsدانلود
سيانيد - Standard Methodsدانلود
سيليس - Standard Methodsدانلود
فسفات - Standard Methodsدانلود
فلزات سنگين - Standard Methodsدانلود
فلوريد - Standard Methodsدانلود
فنل - Standard Methodsدانلود
قليائيت - Standard Methodsدانلود
كدورت - Standard Methodsدانلود
كربنات كلسيم اشباع - Standard Methodsدانلود
كلر آزاد - Standard Methodsدانلود
كلريد - Standard Methodsدانلود
موجودات زنده آبزي - Standard Methodsدانلود
نيترات - Standard Methodsدانلود
نيتريت - Standard Methodsدانلود
هالوژنهاي آلي حل شده - Standard Methodsدانلود
هدايت الكتريكي - Standard Methodsدانلود
يد - Standard Methodsدانلود
يدات - Standard Methodsدانلود
خاك- آزمايشات
دستورالعمل تجزيه آزمايشگاهي نمونه هاي خاك و آب - نشريه شماره 467دانلود
آيين نامه هاي بين المللي
قانون مديريت پسماند - مصوب 1383دانلود
كنوانسيون بين المللي بازل - دانلود
آب و فاضلاب- قوانين
آيين نامه جلوگيري از آلودگي آب - مصوب 1373دانلود
آيين نامه خود اظهاري و شيوه نامه آزمايشگاه معتمد - مصوب 1394دانلود
استاندارد كيفي آب براي پرورش آبزيان - دانلود
استاندارد كيفي آب براي طيور - دانلود
استانداردها و ويژگيهاي آب شرب - استاندارد ملي 1053دانلود
استانداردهاي آب آشاميدني - EPAدانلود
استانداردهاي آب شرب - سازمان بهداشت جهانيدانلود
استانداردهاي خروجي فاضلابهاي تصفيه شده - مصوب 1373دانلود
تفسیر پارامترهای کیفی آب - EPAدانلود
دستور العمل نمونه برداري آب - نشريه 274 سازمان مديريتدانلود
هوا
آيين نامه خود اظهاري پايش صنايع - آبان 1394دانلود
استانداردهاي هواي پاك - 1382دانلود
حد مجاز خروجي آلاينده هاي گازي - مصوب 1395دانلود
قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا - مصوب 1374دانلود