کاتالوگ تجهیزات کنترل کیفی و آزمایشگاهی
دانلود کاتالوگ - كمپانی BERTHOLD آلماندانلود

محصولات:

تولید کننده انواع اسپکتروفتومترهای فلورسانس و لومینسانس و کمی لومینسانس و نیز سیستمهای پایش آلودگی ها. 

 

سایت شرکت تولید کننده

 

بیشتر بدانیم

دانلود کاتالوگ - كمپانی HAMILTON سوئیس آمریکادانلود

 

محصولات:

 • انواع سرنگهای هامیلتون جهت GC و HPLC در سایزهای مختلف
 • انواع سمپلرهای ثابت و متغیر ساده و دیجیتال، تک کاناله و چند کاناله با قابلیت اتوکلاو

سایت شرکت تولید کننده

 

بیشتر بدانیم

دانلود کاتالوگ - كمپانی MEMMERT آلماندانلود

 

 محصولات:

 

 • - انواع آون ها (معمولی و خلاء)، اتو كلاوها و كوره هاي آزمايشگاهي در رنجهاي دمایي گسترده
 • انواع انكوباتورهاي ميكرو پروسسور، ديجيتالي، يخچال دار و انکوباتور CO2
 •  انواع بن ماري با همزن و بن ماري شيكر دار و حمامهای آب و روغن. 
 
 

 

بیشتر بدانیم

دانلود کاتالوگ - دانلود

محصولات:

سازنده انواع ترازوهای

 • آنالیتیکی
 • آزمایشگاهی
 • و صنعتی

در رنجهای دقت گسترده و با ظرفیتهای مختلف با کارایی بالا.

سایت شرکت تولید کننده

 

بیشتر بدانیم

دانلود کاتالوگ - دانلود

محصولات:

  ارائه دهنده تجهیزات کنترل کیفی آب و فاظلاب و محیط زیست از قبیل

 • انواع فتو متر
 • اسپکتروفتومتر
 • BOD متر و انکوباتور آن

سایت شرکت تولید کننده

 

 

بیشتر بدانیم

دانلود کاتالوگ - دانلود

محصولات:

دستگاههای قابل ارائه از این کمپانی انواع

 • هات پليت
 • همزن (مغناطیسی و مکانیکی)
 • شيكر
 • هموژنايزر
 • حمام آب
 • دستگاه تقطير در خلاء (روتاری اواپراتور)
 • آسیاب

هستند. 

سایت شرکت تولید کننده

 

بیشتر بدانیم

دانلود کاتالوگ - دانلود

 

محصولات:

سازنده انواع 

 • اسپکتروفتومترهای  UV-Visible
 • فلوريمتر
 • فليم فتومتر

و دستگاهای روتین از جمله:

 •  pH متر
 •  هدايت سنج
 • اكسيژن متر
 • هات پليت استيرر

سایت شرکت تولید کننده

بیشتر بدانیم

دانلود کاتالوگ - دانلود

محصولات:

 • انواع تجهیزات پرتابل و Bench top  آنالیز آب و فاضلاب از قبیل اسپکترو فتومتر
 • هدایت سنج و TDS متر
 • pH متر
 • کدورت سنج
 • سنجش BOD ، COD و TOC
 • مولتی پارامتر .
سایت شرکت تولید کننده

بیشتر بدانیم

دانلود کاتالوگ - دانلود

 محصولات :

- دستگاههای پرتابل آنالیز آب و فاضلاب شامل PH متر، هدایت سنج، اکسیژن متر، کدورت سنج و اسپکتروفتومتر.

- تجهیزات آزمایشگاهی Bench top شامل اسپکتروفتومترهای UV-Visible ، سیستم های سنجشCOD ، BOD ، TOC و کدورت سنج.

- آنالایزرهای Online آبهای صنعتی  و آشامیدنی، پسابهای شهری و صنعتی.

سایت شرکت تولید کننده

 

بیشتر بدانیم

دانلود کاتلوگ محصولات - كمپانی BANDELIN آلماندانلود

 

سازنده انواع دستگاه ها و سیستم های التراسونیک از قبیل همزن التراسونیک و حمام التراسونیک و … 

 

سایت شرکت تولید کننده

بیشتر بدانیم