آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت محیط زیست

آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت محیط زیست به آزمایشگاهی گفته می شود که توسط بخش خصوصی یا دولتی تأسیس شده و عملکرد آن، مورد تائید سازمان حفاظت محیط زیست کشور قرار می گیرد. آزمایشگاههای معتمد باید دارای شرایطی را از قبیل مکان آزمایشگاهی مناسب، کارشناسان متخصص، کالیبره بودن دستگاهها و داشتن نظام مدیریت صحیح دارا باشند.

این شرکت اولين آزمايشگاه دارای گواهینامه آزمایشگاه معتمد از سازمان حفاظت محیط زیست در منطقه شمال غرب کشور در بخش آب و فاضلاب، هوا و فلزات سنگين می باشد.

گردش کار در این بخش به این گونه است که مطابق دستورالعمل خود اضهاری در پایش واحدهای صنعتی با این شرکت قرارداد همکاری بسته و یا درخواست نمونه برداری را می نمایند. بعد از آن کارشناس آزمایشگاه معتمد با مراجعه بدون اطلاع قبلی به محل کارخانه، نمونه برداری کرده و با انتقال نمونه ها به محل آزمایشگاه، آزمايشات مورد نیاز صورت گرفته و نتایج آن در اختیار صاحب صنعت و ادراه حفاظت محيط زيست مربوطه قرار می گیرد.

 

 

 

آزمايشگاه پايش و صحه گذاري بر بي خطرسازي پسماندهاي بيمارستاني

بمنظور نظارت بر حسن اجراي قانون مديريت پسماند در زمينه صحه‌گذاري بر بي‌خطرسازي پسماندهاي پزشكي ،...

بیشتر بدانیم

آناليز فلزات سنگين

اندازه گيري ميزان فلزات سنگين درنمونه هاي آبي به روش الكتروشيميايي پلاروگرافي  و توسط دستگاه پلاروگراف محصول كمپاني Metrohm سوئيس، مدل 844 صورت مي گيرد.
 

بیشتر بدانیم

بخش آب و فاضلاب
آزمايشگاه كنترل كيفي آب ، فاضلاب و پسابهاي صنعتي
آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت محیط زیست

آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت محیط زیست آزمایشگاهی است که توسط بخش خصوصی یا دولتی تأسیس و عملکرد آن، مورد تائید سازمان حفاظت محیط زیست کشور قرار می گیرد. آزمایشگاههای معتمد باید دارای شرایطی را از قبیل مکان آزمایشگاهی مناسب، کارشناسان متخصص، کالیبره بودن دستگاهها و داشتن نظام مدیریت صحیح باشند.

بیشتر بدانیم