آزمايشگاه پايش و صحه گذاري بر بي خطرسازي پسماندهاي بيمارستاني

بمنظور نظارت بر حسن اجراي قانون مديريت پسماند در زمينه صحه‌گذاري بر بي‌خطرسازي پسماندهاي پزشكي ، ضروريست اين نوع پسماندها از مرحله توليد، حمل و نگهداري، بي‌خطرسازي و دفع، مورد پايش قرار گيرند تا ضمن اطمينان فرآيند بي‌خطرسازي، امحاء و دفع هر يك از انواع پسماندهاي پزشكي بطور اصولي و بر اساس استانداردهاي موجود مورد ارزيابي قرار گيرد تا از ايجاد هرگونه آلودگي پيشگيري گردد. اين شركت به عنوان اولين آزمايشگاه معتمد در استان آذربايجان شرقي داراي مجوز فعاليت در بخش صحه گذاري بر بي خطرسازي پسماندهاي بيمارستاني مي باشد.

 

آزمايشگاه پايش و صحه گذاري بر بي خطرسازي پسماندهاي بيمارستاني

بمنظور نظارت بر حسن اجراي قانون مديريت پسماند در زمينه صحه‌گذاري بر بي‌خطرسازي پسماندهاي پزشكي ،...

بیشتر بدانیم

آناليز فلزات سنگين

اندازه گيري ميزان فلزات سنگين درنمونه هاي آبي به روش الكتروشيميايي پلاروگرافي  و توسط دستگاه پلاروگراف محصول كمپاني Metrohm سوئيس، مدل 844 صورت مي گيرد.
 

بیشتر بدانیم

بخش آب و فاضلاب
آزمايشگاه كنترل كيفي آب ، فاضلاب و پسابهاي صنعتي
آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت محیط زیست

آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت محیط زیست آزمایشگاهی است که توسط بخش خصوصی یا دولتی تأسیس و عملکرد آن، مورد تائید سازمان حفاظت محیط زیست کشور قرار می گیرد. آزمایشگاههای معتمد باید دارای شرایطی را از قبیل مکان آزمایشگاهی مناسب، کارشناسان متخصص، کالیبره بودن دستگاهها و داشتن نظام مدیریت صحیح باشند.

بیشتر بدانیم