دستگاه مفتول‌کننده‌ی سدیم فلزی

این دستگاه قادر می باشد تکه‌های سدیم فلزی را به مفتول سیمی با قطر 2 میلی‌متر تبدیل نماید. کاربرد اصلی مفتول سیمی سدیم در آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی می‌باشد و برای صرفه‌جویی در مصرف سدیم و نیز جلوگیری از کاهش خطرات ناشی واکنش سدیم پیشنهاد می‌شود.

برای دریافت اطلاعات بیشتر و سفارش می‌توانید از صفحه‌ی درخواست استفاده کنید