طراحي، اصلاح و راهبری تصفیه خانه هاي فاضلاب

شرکت کیمیا پایش آب تبریز با بهره گیری از کادری مجرب و متخصص ارائه گر خدمات مشاوره ای آب و فاضلاب به شرح زير مي باشد.

- امکان سنجی، مطالعات اولیه، طراحی سیستم های پیش تصفیه و تصفیه آب و انواع فاضلابهاي بهداشتي و صنعتی.

- مشاوره فني و مهندسي براي رفع مشکلات تصفیه خانه هاي آب و فاضلاب

- انجام پروژه های کاهش، کنترل و حذف آلاینده ها از منابع محیط زیست.

- مطالعات جامع در زمينه استفاده مجدد از آبهای دور ریز واحدهاي صنعتي.

- شناسایی منابع آلاینده فاضلابهاي شهری، پسابهاي صنعتی و ....

- انجام نمونه برداری جهت آنالیز فیزیکو شیمیايی و بیولوژی تصفیه خانه­های آب و فاضلاب و ارائه راهکار در صورت نیاز.