طراحي، اصلاح و راهبری تصفیه خانه هاي فاضلاب

شرکت کیمیا پایش آب تبریز با بهره گیری از کادری مجرب و متخصص ارائه گر خدمات مشاوره ای آب و فاضلاب به شرح زير مي باشد.

- امکان سنجی، مطالعات اولیه، طراحی سیستم های پیش تصفیه و تصفیه آب و انواع فاضلابهاي بهداشتي و صنعتی.

- مشاوره فني و مهندسي براي رفع مشکلات تصفیه خانه هاي آب و فاضلاب

- انجام پروژه های کاهش، کنترل و حذف آلاینده ها از منابع محیط زیست.

- مطالعات جامع در زمينه استفاده مجدد از آبهای دور ریز واحدهاي صنعتي.

- شناسایی منابع آلاینده فاضلابهاي شهری، پسابهاي صنعتی و ....

- انجام نمونه برداری جهت آنالیز فیزیکو شیمیايی و بیولوژی تصفیه خانه­های آب و فاضلاب و ارائه راهکار در صورت نیاز.

فعاليتهاي مديريت زيست محيطي

گروه فني و مهندسي شرکت کیمیا پایش آب تبریز با بهره گیری از کادری مجرب ارائه دهنده خدمات تخصصي در زمینه به شرح زير مديريت مسائل زيست محيطي  مي باشد.

بیشتر بدانیم

طراحي، اصلاح و راهبری تصفیه خانه هاي فاضلاب

با عنایت به قوانین زیست محیطی کشوری و جهانی، کلیه واحدهای صنعتی واجد فاضلابهای بهداشتی و پساب های صنعتی بایستی  متناسب با کیفیت و میزان فاضلاب تولیدی خود، تاسیساتی را جهت تصفیه آن ایجاد نماید.

بیشتر بدانیم